Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία Helix Greacus ιδρύθηκε το 2012 με έδρα τον Δήμο Φαρκαδώνας του Νομού Τρικάλων με σκοπό την εκτροφή και εμπορία σαλιγκαριών.
Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας διατίθεται θάλαμος αναπαραγωγής όπου αναπαράγονται τα σαλιγκάρια και προετοιμάζεται ο γόνος αυτών για την επόμενη περίοδο.
Η εταιρεία τηρεί όλες τις υγειονομικές διατάξεις σχετικά με την λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εντός του έτους 2013 θα γίνει η πρώτη πιστοποιημένη παραγωγή σαλιγκαριών σε διχτυοκήπια 2 στρεμμάτων.
Επιπλέον δραστηριότητα της εταιρείας είναι η κατασκευή διχτυοκηπίων με την πιστοποίηση (εγκριση τύπου) του αρμοδίου τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το είδος του εκτρεφομένου σαλιγκαριού είναι το Helix Aspersa Maxima.
Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932224472 κα. Σαπουνά Αλεξάνδρα και 6932199841 κα. Αβδελλή Πόπη
e-mail: helixgreacus@gmail.com kai helixgreacus@yahoo.com

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012